Bestyrelsen i Den Konservative Vælgerforening vælges for et år ad gangen på den årlige Generalforsamling. Denne skal, efter vedtægterne, afholdes inden udgangen af januar måned. På Generalforsamlingen vælges direkte formand og næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges ligeledes personligt på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig så ved bl.a. at fordele de øvrige opgaver mellem sig. Den nuværende bestyrelses sammensætning ses nedenfor:

Bestyrelsen

Steen Karlsen
Formand
Jonatan Nielsen
Næstformand
Medlemsansvarlig
Karin Egeberg
Kasserer
Lotte Holmqvist
Bestyrelsesmedlem
René Lund Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Søren Qvist
Bestyrelsesmedlem
Timo Jensen
Bestyrelsesmedlem
Lotte Printz
Suppleant
Torsten Desauv
Suppleant