Bestyrelsen i vælgerforeningen

Bestyrelsen i Den Konservative Vælgerforening vælges for et år ad gangen på den årlige Generalforsamling. Denne skal, efter vedtægterne, afholdes inden udgangen af januar måned. På Generalforsamlingen vælges direkte formand og næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges ligeledes personligt på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig så ved bl.a. at fordele de øvrige opgaver mellem sig. Den nuværende bestyrelses sammensætning ses nedenfor:

Bestyrelses sammensætning

Bestyrelsen

Steen Karlsen
Formand
Jonatan Nielsen
Næstformand
Karin Egeberg
Økonomiansvarlig
Patrick Knudsen
Medlemsansvarlig, Bestyrelsesmedlem
Martin Rindebæk
Bestyrelsesmedlem
Søren Qvist
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Andreas Karlsen
Byrådsmedlem