Vi konservative har 3 pladser i byrådet. Det betyder at vi har en repræsentant i alle de 6 stående udvalg samt økonomiudvalget. Dagsordener for møderne kan man se på kommunens hjemmeside. Hvis I har særlig interesse i en sag er I velkommen til at kontakte vores medlem i det relevante udvalg – jfr nedenfor.

Fordeling af udvalgsposter

Medlem Udvalg

Finn Andersen

(Gruppeformand)

Byrådet, Økonomiudvalg, Klima- og miljøudvalget og Børne og undervisningsudvalget.
Andreas Karlsen Byrådet, Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og trivselsudvalget
Lars Tegl Rasmussen Byrådet, Ældre- og genoptræningsudvalgte og Plan – og boligudvalget.

Kontaktdata

Andreas Karlsen
Byrådsmedlem