Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Medlemmer af Den Konservative Vælgerforening I Ringsted.

                                                                                                        Ringsted den 21. december 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2018.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i den Konservative Vælgerforening i Ringsted torsdag den 18. januar 2017 kl. 19.00 i Sportshallerne i Ringsted.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virke 2017.

3. Godkendelse af revideret regnskab for 2017.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2018.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne.

6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe.

7. Valg af formand.

8. Valg af næstformand.

9. Valg af 3- 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for disse.

10. Valg af repræsentanter til Landsråd.

11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 12. Politisk drøftelse. 13. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet under pkt. 5 i dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen jfr. vedtægterne § 7.

Vælgerforeningen byder på en kop kaffe, øl eller vand og lidt at spise i forbindelse med generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Ole Keinicke Christensen
Formand