Bedre vilkår for vores lokale erhvervsliv!

Et sundt erhvervsliv er forudsætningen for vores velfærdssamfund. Det er i det private erhvervsliv, vi skaber vækst, arbejdspladser og skatter til staten og kommunen. Vi konservative ønsker en langt mere proaktiv indsats fra kommunens side ift. erhvervslivet. Vi har en ambition om at være i top 20 over landets mest erhvervsvenlige kommuner inden 2025.