Færre penge på kommunal administration – flere ressourcer på kernevelfærd!

Hvis Ringsted brugte det samme pr. borger på central ledelse og administration som Køge Kommune, ville vi spare 28 millioner om året!
 

Det er utrolig mange penge vi hvert år, vi kunne bruge på andre ting:

På en bedre ældrepleje.
På bedre støtte til vores sports- og foreningsliv.
På Investering i den grønne omstilling.
Eller blot på at sænke vores kommunale skat og lade borgerne i Ringsted kommune beholde flere af deres egne tjente penge.

Forslagene er mange. Også for en konservativ.

Hvis andre kommuner kan nedbringe deres udgifter til central ledelse og administration kan Ringsted Kommune selvfølgelig også. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal ligge så langt over, hvad kommuner omkring os bruger på dette område, og vi SKAL have gjort noget ved dette tårnhøje udgiftsniveau.

Jeg har i denne byrådsperiode haft et stort fokus på at nedbringe vores udgifter til central ledelse og administration, og vi konservative er kommet igennem med en række tiltag og effektiviseringer i vores centrale administration. Blandt andet er vi gået fra 4 direktører til 3, og vi har sat gang i en proces omkring, hvordan vi kan samle al kommunens administration i én bygning i stedet for 5, som tilfældet er i dag.

Men vi er langt fra i mål. Jeg ønsker en målrettet indsats for at få nedbragt vores høje udgiftsniveau på central ledelse og administration.