Tryghed og lov og orden i Ringsted kommune!

 

Vi skal have mere synligt politi, og vi skal have vores faste udkørende politi tilbage på Ringsteds politistation!

 

Et af mine største ønsker for vores dejlige kommune er, at vi igen får vores eget faste udkørende politi på stationen i Ringsted. Generelt ønsker jeg, at vi borgere i kommunen oplever en større synlighed og tilstedeværelse fra vores fantastiske politi.

Beslutningen om politiet træffes desværre ikke i Ringsted Byråd.
Men vi kan som lokalpolitikere og særligt som borgmester lægge et pres på Christiansborg og kaste os aktivt ind i kampen.

Jeg ønsker, at vi som byråd skal være langt mere i offensiven omkring behovet for at genetablere vores faste udkørende politi på Ringsted politistation. Det er en de dagsordener, jeg vil kæmpe for at rejse.

Vi skal indkalde til møder, invitere folketingspolitikere på ture og generelt lægge et pres på i fælles front. Det er vigtigt, at borgere oplever, at politiet er nært, og at man ikke kun ser politiet, når der er problemer. De skal være til stede og synlige.

 
 

Kun 5% af alle indbrud bliver opklaret i Ringsted Kommune!

 

Kun 5% af alle indbrud begået i Ringsted Kommune bliver opklaret! Det er bare ikke godt nok. Det er sørgeligt, at man kan blive udsat for indbrud, men det er næsten endnu mere sørgeligt, at når skaden er sket´, opklares det næsten aldrig.

I kommunerne Gentofte og Lyngby-Taarbæk er man i gang med at undersøge muligheden for at lave et kommunalt vagtværn, der har til formål at skræmme og chikanere indbrudstyve i villakvarterer plaget af mange indbrud. Jeg følger dette forsøg med spænding, og hvis det er en succes, mener jeg, at vi bør overveje at indføre det i vores kommune.

 
 

Vi kan forebygge kriminalitet lokalt. Forebyggelsen er vigtigt.

 

Støtteindsats for børn og unge, hvis forældre har et stofmisbrug

 

For at sikre, at børn ikke ender i narkotikamisbrug og en eventuel kriminel løbebane, foreslår vi konservative, at kommunen laver en støtteindsats for børn og unge, hvor forældrene har et stofmisbrug. Dette anbefales også af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tilbuddet skal ses i sammenhæng med tilsvarende indsatser for børn og unge i familier med alkoholproblemer samt andre sociale indsatser for udsatte familier, eksempelvis familier med forældre, der har psykiske lidelser.

Kommunerne har mulighed for at oprette støtteindsatser for børn og unge, hvis forældre har et stofmisbrug.

 
 

Bekæmp narkotika i folkeskolen

 

Vi konservative foreslår også at, at kommunen udarbejder en politik med tilhørende handleplan om stoffer for kommunens skoler, herunder produktionsskoler, institutioner og botilbud, for at forebygge brug af stoffer blandt børn og unge. Fokus for handleplanen skal være, hvordan mistanke og viden om brug af stoffer hos elever/brugere håndteres. Dette anbefaler Sundhedsstyrelsen også.

Kommunerne kan vælge at lave en handlingsplan mod narkotika på uddannelsesinstitutionerne.
Københavns Kommune har eksempelvis lavet en handlingsplan mod narkotika for 2015-2018.

 
 
 

Mere tryghed med flere natteravne

 

Natteravnene er med til at øge trygheden og sikkerheden for unge i nattelivet.
Kommunen kan tage initiativ til at øge antallet af natteravne ved at samarbejde med kommunens SSP-koordinator. Vi konservative er glade og stolte over den indsats, vores lokale natteravne yder, og vi vil gerne understøtte dem mere, end vi gør i dag.

Furesø Kommune igangsatte i 2017 en særlig indsats for at tiltrække natteravne. Blandt andet ved at bede skolebestyrelserne på kommunens syv skoler om at inddrage forældrene og sprede budskabet. Sideløbende satser Natteravnene på et lokalt samarbejde med bolig- og grundejerforeningerne. Dette resulterede i en stor tilslutning og fastholdelse af mange nye natteravne i kommunen. Det skal vi også gøre i Ringsted.

 
 

Mere gadebelysning og tryghed i nattelivet

 

Ordentlig gadebelysning er en forudsætning for, at borgerne kan føle sig trygge og sikre efter mørkets frembrud. Det er kommunens opgave at stå for driften af gadebelysning ved kommunale veje, pladser og stier. Det gælder også for tidsrummet af belysningen. Horsens Kommune investerede i 2015 i en ny og mere energieffektiv gadebelysning, som sikrer bedre belysning og en energibesparelse for kommunen.
Vi Konservative ønsker, at vi får taget et gennemgående kig på alle vores gadebelysninger og mangel på samme i nattemiljøet. Er der steder, hvor der er mørkt og utrygt, hvor borgere færdes på vej hjem fra byen eksempelvis, skal vi øge belysningen. I dag er det heldigvis muligt at gøre uden det store CO2-aftryk.