Vi skal have Danmarks bedste ældrepleje!

Vi skal have Danmarks bedste og mest værdige ældrepleje i Ringsted Kommune! Det er min vision for Ringsted Kommunes ældre.


Jeg kæmper for et Ringsted, hvor vi prioriterer vores ældre borgere i langt højere grad.
Og et Ringsted, hvor vi hele tiden tør tage debatten: “hvordan er det egentlig, vi ønsker, vores ældrepleje skal være i Ringsted, og hvordan kan vi gøre det mere værdigt at blive gammel i vores kommune?”

Sidder man som pensionist i dag og tænker: ”jeg har faktisk lyst til at tage på plejehjem, når behovet opstår, jeg er glad og tryg ved den løsning, kommunen tilbyder”?

Det tror jeg desværre, at rigtig mange ældre borgere ikke gør. Den livskvalitet, frihed og omsorg, de fleste af os heldigvis oplever i vores voksenliv, skal følge med i vores tilværelse som ældre borger. Vi har som velfærdssamfund en forpligtelse til, at ens tilværelse her i livet foregår værdigt og med kærlighed og frihed til den enkelte, også når man er blevet ældre.

Vi skal bruge færre penge på bureaukrati og central administration i kommunen og flere ressourcer hos vores ældre borgere. Vi skal lade private og frivillige aktører spille en større rolle og lade den ældre borger være i fokus. Ikke venstreorienteret ideologi, der ikke tillader private og frivillige aktører.

Vi konservative ønsker at investere og igangsætte en række tiltag på vores ældreområde. Her nogle af de ting, vi konkret foreslår.

 
 

Mere tid til omsorg og større genkendelighed i vores hjemmepleje

 

Vores hjemmepleje i Ringsted Kommune gør et kæmpe stykke arbejde, og en dygtig hjemmeplejer gør livsforskellen for vores ældre borgere. Men vores hjemmepleje har ofte alt for travlt, og borgerne oplever for meget udskiftning blandt personalet. Vi skal turde tage et større blik på, hvordan vi organiserer vores hjemmepleje på en smartere måde, så borgerne i højere grad oplever de samme plejere, og så vores ansatte får mere tid og ro til borgerne. Vi skal arbejde med mindre teams og større genkendelighed, og så skal vi sætte flere ressourcer af til hjemmeplejen. Det vil vi konservative gerne prioritere.

Men ikke alt handler om at give flere penge. Vi må også kigge på, hvad de kommuner, der har høje tilfredshedsniveauer i deres hjemmepleje har gjort. Meget tyder på, at det handler om, at vores personale i højere grad har færre og de samme borgere.

Vi har i byrådet allerede sat et forsøg i gang, hvor personalet i Benløse får lov at arbejde ud fra denne fordeling. Forsøget har fokus på genkendelighed og relation for borgerne og på, at vi kan gøre det bedre og billigere, hvis det er de samme hjemmeplejere, der besøger de samme borgere. Det bliver spændende at se, hvilke resultater vi får ud af forsøget.

 
 

Den ældre borger i fokus på vores plejehjem

 

Vi skal tilstræbe, at vores borgere oplever sig som herre i eget i hus, og at deres bolig på et plejehjem også er deres hjem.

Vi skal passe på, at det hele ikke går op i regler og bureaukrati, og vi skal turde spørge vores ældre og pårørende, hvor tilfredse de er med den omsorg, vi leverer. De kritikområder der måtte komme, skal vi som politikere hele tiden forsøge at gøre bedre, så borgere på vores plejehjem og deres pårørende oplever, at de blive hørt.

 
 

Vi skal have et friplejehjem til kommunen

 

I dag er det kun kommunen, der driver plejehjem hos os, og man har som borger derfor ingen mulighed for at vælge en anden lokal aktør. Det har man i mange andre kommuner, her er der forskellige fri- og private plejehjem, så ældre borgere har valgmuligheder. Det skal der også være her.

Der er meget få sammenhænge, hvor vi som borgere hylder det, at nogen har monopol på en ydelse, og vi gør det slet ikke i Det Konservative Folkeparti.

I Det Konservative Folkeparti har vi derfor foreslået, at vi politisk pakker ideologien til side, lader den ældre være i fokus og giver andre aktører en reel chance for at præsentere deres ideer, visioner og rammer for et nyt plejehjem i kommunen.

Vi vil kæmpe for at få et friplejehjem til Ringsted Kommune, og vi er meget åbne for at få aktører ind, der tænker hele vores ældreområde anderledes, end vi kender det, og tør at udfordre vores antagelser og systemer.

Udover fordelen i at få andre aktører ind er den økonomiske gevinst ved et friplejehjem også til at få øje på. Vi skal som kommune ikke bruge nogen penge på at bygge et friplejehjem, da det drives privat.

“Er et friplejehjem/privat plejehjem så kun for rige borgere?”
Nej. Et frit eller privat plejehjem skal tage den samme pris for ophold på et plejehjem, som kommunen gør.

 
 

Mere uddannelse og større arbejdsglæde for vores plejepersonale

 

Et omsorgsfuldt og fagligt dygtigt personale er forudsætningen for, at vores ældre borgere på plejehjem og modtagere af hjemmeplejen møder glade og kærlige medarbejdere og får den omsorg, de har fortjent.
Vi konservative foreslår derfor, at at vi afsætter flere ressourcer til efteruddannelse og efteruddannelse i Ringsted Kommune. Det skal være attraktivt og givende at arbejde med vores ældre borgere. Får vi gladere medarbejdere, får vi også gladere ældre borgere. Vi skal tale sundhedsfaget op, og vi skal gøre hvad vi politisk kan, for at få flere unge mennesker interesseret og ind i social- og sundhedsfaget.

I fremtiden står vi som samfund over for en kæmpe udfordring på vores sundhedsområde med mangel på både SOSU’er og sygeplejersker. Landets kommuner kommer til at mangle 41.000 nye ansatte på SOSU-området de næste 10 år ifølge FOA’s analyser.

Lad os give vores sundhedspersonale bedre arbejdsvilkår og tale området op.

 
 

Oprettelse af årlig tur for alle kommunens pensionister

 

Vi konservative foreslår, at vi en gang om året inviterer alle kommunens pensionister med på en årlig bustur, koncert, teaterstykke eller lignende. En kulturel oplevelse for kommunens ældre.

Arrangementet skal være betalt af kommunen og skal være gratis for alle kommunens pensionister. Den årlige tur skal give alle ældre borgere muligheden for at få en dag med kulturelt indhold, uagtet hvad man ellers måtte have af økonomi som borger. Mange ældre borgere i Ringsted er ensomme og sidder alene i deres hjem. Med en årlig tur for kommunens pensionister skal kommunen samarbejde med Ældre Sagen, kirkerne og andre organisationer om at få alle ældre med på turen. Det er vigtigt, at man som ældre borger oplever, at samfundet ikke har glemt en, blot fordi man er blevet gammel. Vi tilbyder lige nu en bustur rundt i kommunen efterfulgt af brunch for nye tilflyttere i kommunen. Vi kunne også godt tænke os at lave et lignende koncept for vores ældre.

 
 

Vi foreslår en årlig festival for ældre

 

I Ringsted kommune har vi, Ringsted Festivalen, vi har en lysfestival og en børnefestival.

Vi konservative foreslår, at kommunen går foran og opstarter en ældrefestival med aktiviteter for vores ældre og diverse aktører fra ældreområdet. Ligesom vi har på vores børnefestival.

Ældrefestivalen skal være et sted med aktiviteter og underholdning, men det skal også være et sted, hvor vi politisk drøfter, hvad vi ønsker for vores ældre i kommunen, ligesom foreninger, patientforeninger og diverse aktører skal have mulighed for eventuelt via en stand at komme og fortælle om deres tilbud til kommunens ældre.

Vi ønsker, at der tænkes ud af boksen, og at private aktører, organisationer, virksomheder og flere tænkes ind. Et godt pejlemærke er, hvor meget vi får ud af midlerne til vores børnefestival.

 
 

Nej til PlejeCENTER ja til plejeHJEM

 

Jeg hader ordet plejecenter. Vores ældre borgere skal ikke bo på et CENTER.
De skal bo i et hjem. Jeg kæmper for, at vores plejehjem i kommunen skal minde så meget som muligt om et dansk hjem, som de har boet i hele deres liv.
Vores plejecentre skal ikke være for store og kolde og minde om et sygehus.
Det skal være hyggeligt, hjemligt og nært. Det skal være værdigt. Det skal minde om et hjem.

Vi foreslår, at vi starter med at ændre navnet fra kommunens plejecenter til plejehjem.
Vores ældre bor i et hjem hele livet og skal selvfølgelig ikke bo på et center, blot fordi de bliver gamle.

 
 

Lad børnehavebørn og kæledyr skabe glæde på plejehjemmet

 

Besøg fra børnehavebørn på plejehjem skaber glæde for de ældre og har en positiv effekt på børnene. Vi skal som kommune have som mål, at langt flere børnehaver besøger vores plejehjem og laver fælles aktiviteter. Det skal tænkes ind i vores børnepolitik og foregå fast.
I dag har flere plejehjem i kommunen en hund eller en kat. Det koncept skal udbredes, og vi ser gerne, at vi i endnu højere grad gør det muligt at, der er kæledyr på vores kommunale plejehjem.

 
 

Flere og bedre boliger for ældre – også på landet

 

Jeg ønsker, at vi som kommune har fokus på støtte byggeriet af flere lækre ældreboliger, der er til at betale. Både i Ringsted by og på landet i vores dejlige landsbyer, hvor mange ældre har boet hele deres liv og fortsat ønsker at bo. Man skal kunne blive gammel i vores landsbyer, og man skal kunne få en bolig, der er til at betale og indrettet, så man som ældre borger kan bo trygt.

Vi ser gerne, at vi i højere grad understøtter byggeri, hvor vi bygger generationer sammen i alternative bofællesskaber. Vi ønsker at skabe rammerne for, at flere ældre kommer til at bo sammen med deres familie, også når de bliver gamle.

 
 

Fordobling af klippekortsordning

 

Vi konservative vil fordoble klippekortsordningen for ældre i Ringsted!

Valgfrihed er nøgleordet. De ældre skal have flere valgmuligheder, og de skal have hjælp til det, de selv ønsker. De ældre skal selv afgøre, om hjælpen skal være til madlavning, rengøring, praktisk hjælp eller personlige pleje.

Ordningen skal gælde for alle, der bor på plejehjem, samt udsatte og sårbare ældre i hjemmeplejen. Vi ønsker at fordoble klippekortsordningen, og vi er klar til prioritere det økonomisk.

 
 

Tryghed for borgere med demens

 

Borgere med demens skal opleve en mere tryg og sikker hverdag. Derfor ønsker vi at tilbyde alle hjemmeboende borgere med demens en gratis GPS, som deres pårørende kan administrere. Det hele kræver selvfølgelig samtykke fra borgeren med demens i det tidlige stadie. Det vil skabe tryghed, når den demensramte færdes uden for hjemmet, således at de pårørende kan hjælpe vedkommende, hvis han eller hun ikke kan finde vej – eller bliver væk.

Alzheimerforeningen anbefaler vores forslag. Direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, udtaler: ”Vi ved, det virker. Det skaber mere tryghed i familien, og det forhindrer også ulykker.” I alt har 87.000 danskere demens, og af dem vurderes 53.000 at være hjemmeboende. Ifølge Alzheimerforeningen bliver cirka 1000 borgere med demens hvert år eftersøgt, når de forlader deres hjem. Det viser alt om, at der er behov for GPS til hjemmeboende borgere med demens.

For de borgere, der er svært ramt af demens – og som derfor ikke længere er hjemmeboende – er der behov for andre initiativer. For demensramte borgere på plejehjem handler det om at sikre, at personalet har tid til borgeren – og at der er personale nok.  Det kæmper vi for.

 
 

Lad Cafe Ingeborg udfolde sig

 

Ingen er gladere for Cafe Ingeborg end jeg.
Det er nok noget af det, jeg er mest stolt over i Ringsted Kommune.

Café Ingeborg er en åben og rummelig arbejdsplads, der skaber værdi både med sit produkt og i sin arbejdsform. Produktet er sund og ernæringsrigtig mad, og arbejdsformen er et køkken med stor rummelighed, idet Café Ingeborg ansætter, uddanner og udvikler mennesker, der normalt ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Café Ingeborg har tilknyttet omkring 45 sårbare personer, medarbejdere med udviklingshæmning eller andre grupper, der normalt ikke er på arbejdsmarkedet.

Medarbejderne i Cafe Ingeborg laver alverdens mad og projekter for vores ældre borgere i kommunen.

Vi skal lade Cafe ingeborg udfolde sig i kommunen og indgå dialog om, hvordan vi kan hjælpe dem med at blive større og lade endnu flere borgere blive en del af fællesskabet i Café ingeborg.

 
 

Mindre bureaukrati – mere tid til vores ældre

 


Bureaukratiet har grebet om sig og fylder for meget i den offentlige sektor. Hver dag oplever SOSU-assistenten, læreren, sygeplejersken, pædagogen og andre vigtige frontmedarbejdere i kernevelfærden, hvordan overflødige regler og registreringskrav stjæler tid fra borgerne. Tid, der i stedet kunne bruges på velfærd. Der er behov for at udvise mere tillid og give medarbejderne mere frihed i opgaveløsningen. Vi skal gøre op med uhensigtsmæssige registreringskrav og styre mindre på processer, så de dygtige medarbejdere i den offentlige sektor kan blive sat fri og bedre udfolde deres faglighed. Vi vil rydde ud i meningsløse regler, skemaer og rigid kontrol.

De frigjorte ressourcer skal blive på ældreområdet, men skal flyttes dertil, hvor det giver mening. Væk fra computeren og hen hos de ældre.

 
 

Har du en god ide til forbedringer og tiltag på ældreområdet?

 

Ældreområdet er komplekst, og ligesom i resten af vores liv er vi også forskellige, når vi bliver ældre borgere.

Ingen kæmper hårdere for en mere værdig og kærlig alderdom for vores ældre i RIngsted Kommune. Har du derfor en god konkret ide til, hvordan vi kan gøre det bedre at blive ældre i Ringsted Kommune, så er du altid velkommen til at kontakte mig på mail:

Akar@ringsted.dk