Generalforsamling i den konservative vælgerforening

Vælgerforeningen i Ringsted afholdt torsdag d. 16 januar ordinær generalforsamling i Ringsted Sportcenter.

På generalforsamlingen var cirka 35 konservative lokale medlemmer mødt op. Tidligere vælgerforeningsformand, Knud Birk Iversen svingede taktstokken som dirigent og vælgerforeningsformand, Steen Karlsen berettede om foreningsåret der var gået. Et år med lokalpolitiske resultater, mange nye medlemmer, to flotte valgkampe og et konstruktivt samarbejde mellem byråd, Konservativ Ungdom og vælgerforeningens bestyrelse.

Generalforsamlingen valgte herefter bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og folketingsmedlem Naser Khader blev genvalgt som partiets folketingskandidat. Ydermere blev Det Konservative Folkepartis spidskandidat til kommunalvalget i Ringsted i 2021 også valgt på generalforsamlingen. En enig generalforsamling valgte siddende byrådsmedlem Andreas Engelsborg Karlsen til at stå i spidsen til kommunalvalget i 2021. Andreas Karlsen fremlagde hvilke visioner og målsætninger han ønsker at stå i spidsen for ved valget om to år. Andreas lagde vægt på at der er brug for et stærkt visionært borgerligt parti i Ringsted byråd, og at han vil stå i spidsen for et parti, der søger samarbejdet fremfor ultimatummerne.

Andreas kom også omkring, at Det Konservative folkeparti på to år gået fra tre til et byrådsmedlem i Ringsted byråd, og der udadtil hurtigt tegnes et billede af, at det sejler lidt i partiet. “Det er slet ikke min opfattelse. tværtimod taler den medlemsvækst og de tydelige resultater vi har leveret for sig selv. Vi har været med til at sikre varm aftensmad på vores plejecentre, vi har investeret i vores erhvervsliv og vi sat rammerne for, at en ny biograf kunne komme til Ringsted, blot for at nævne nogle af de resultater, jeg særligt er glad for” udtaler Andreas Karlsen.

Til slut gav vælgerforenings folketingsmedlem og netop genvalgte folketingskandidat Naser Khader et oplæg om, hvad der rører sig på borgen, og et indblik i hvordan situationen mellem Iran og USA ser sig ud fra hans øjne. Bestyrelsen takker for valget og for et flot fremmøde til generalforsamlingen. Vi har øjnene rettet mod fremtiden