Lars Tegl Rasmussen forlader den Konservative gruppe

Af Ole Keinicke Christensen, Formand for vælgerforeningen.

Det er med beklagelse, at vi må konstatere, at Lars Tegl-Rasmussen har valgt at forlade den Konservative Gruppe i Ringsted Byråd.

I sin begrundelse forklarer Lars, at han ikke kan acceptere, at Konservative i Ringsted er en del af budgetforliget for 2019, da det indebærer, at der bevilges flere penge til torveprojektet, som vi Konservative har kæmpet imod frem til kommunalvalget sidste år.

Det er korrekt, at vi har været og fortsat er modstandere af torveprojektet, men projektet er vedtaget og et meget bredt flertal i byrådet bakker op omkring en merbevilling til projektet på ca. 2 mio. kr. i næste års budget. Vi stod således med valget mellem at sætte os helt uden for indflydelse på budgettet eller sluge den kamel, der uanset hvad vi valgte, ville være en realitet. Vi valgte at sluge kamelen mod til gengæld at få nogle reelle konservative aftryk på det nye budget og måske vigtigst af alt sikre den fortsatte afvikling af dækningsbidraget, der er en klar konservativ mærkesag.

I det Konservative Folkeparti har vi et slogan, der hedder ‘Borgelige stemmer, der arbejder’ og der ligger et gedigent stykke politisk arbejde bag vores tilslutning til budgetaftalen for 2019.

Lars’ beslutning om at blive løsgænger, vil vi naturligvis tage til efterretning, men fortryder ikke vores beslutningen om at gå med i budgetforliget.

Vi ønsker dog Lars held og lykke i sit fremtidige politiske virke.