Bestyrelsen i vælgerforeningen

Bestyrelsen i Den Konservative Vælgerforening vælges for et år ad gangen på den årlige Generalforsamling. Denne skal, efter vedtægterne, afholdes inden udgangen af januar måned. På Generalforsamlingen vælges direkte formand og næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges ligeledes personligt på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig så ved bl.a. at fordele de øvrige opgaver mellem sig. Den nuværende bestyrelses sammensætning ses nedenfor:

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Steen Karlsen
Formand
Ole Keinicke Christensen
Næstformand
Karin Egeberg
Kasserer
Jonatan Nielsen
Medlemsansvarlig
Lotte Holmqvist
Bestyrelsesmedlem
Martin Rindebæk
Bestyrelsesmedlem
Søren Qvist
Bestyrelsesmedlem

Kandidater

Andreas Karlsen
Spidskandidat

Politikere

Andreas Karlsen
Byrådsmedlem
Tina-Mia Eriksen
Byrådsmedlem