Kommunalbestyrelsen

Andreas Karlsen
Byrådsmedlem
Tina-Mia Eriksen
Byrådsmedlem