Vi konservative har 2 pladser i byrådet. Det betyder, at vi har en repræsentant i følgende udvalg. Dagsordener for møderne kan man se på kommunens hjemmeside. Hvis I har særlig interesse i en sag, er I velkommen til at kontakte vores medlem i det relevante udvalg – jfr nedenfor.

Fordeling af udvalgsposter

Medlem Udvalg

Andreas Karlsen
(Gruppeformand)

Byrådet, Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og trivselsudvalget

Tina-Mia Eriksen

Byrådet, Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og genoptræningsudvalget
   

Kontaktdata

Andreas Karlsen
Byrådsmedlem
Tina-Mia Eriksen
Byrådsmedlem