Aldrig mere et Torveprojekt

Torvetprojektet er budgetteret til at koste os borgere 45 mill kr. Det vil ødelægge handlen i bymidten og skæmme Sct. Bendts. Hellere Handelsstand end Vandland.

Et klart flertal i Ringsted byråd har besluttet at bruge over 50 mill kr på et nyt torv. Halvdelen finansieres direkte af kommunekassen og halvdelen af Ringsted Forsyning. Begge kasser finansieres af os Ringsted borgere.

Vi konservative er imod Torveprojektet, fordi det er dyrt og dårligt. Det er dårligt fordi det vil forringe mulighederne for at handle i bymidtendels ved nedlæggelse af parkeringspladser, dels ved  trafikhæmmende foranstaltninger der i realiteten vil gøre det svært at passerer over torvet. Hertil kommer  at en planlagt pavillion vil skæmme Sct. Bendts kirke.

Vi konservative lavede i 2016 en spørgeskemaundersøgelse blandt de der brugte parkeringspladserne. Resultatet var at 3/4 af de adspurgte tilkendegav, at de ikke ville handle i bymidten, såfremt de ikke kunne bruge de nuværende p-pladser.

I forbindelse med beslutningsprocessen gennemførte de konservative i 2016 en underskiftindsamling mod torveprojektet. Kampagnen resulterede i små 900 underskrifter.

Torveprojektet kommer mod vores vilje. Vi har imidlertid taget det op som et tema, idet projektet er et ganske godt eksempel på hvorledes et klart flertal i byrådet vil bruge borgernes penge på helt unødvendige prestigeprojekter. Derfor – ALDRIG MERE ET TORVEPROJEKT.